gabriela marková

Knihy

Jsem autor několika knih o košíkářství a kumihimu, z nihž některé byly přeloženy do němčiny a polštiny.

Některé mé práce byly také publikovány v americké knize Sixty Sensational samples, ed. Shirley Berlin a Carol Goodwin.