gabriela marková

Košíkářství

Košíkářským technikám se věnuji intenzivně již více než 10 let. Jde o široké pole, na kterém najde uplatnění mnoho tradičních i inovativních postupů a materiálů.

Převážně pracuji s netradičními a cizokrajnými materiály, a to z důvodu větší pestrosti použitelných vazeb a možnosti experimentovat. Při práci s vrbou jsem se zabývala dnes již téměř zapomenutou tzv. "jemnou prací", která je velmi časově náročná jak na přípravu materiálu, tak na zhotovení výrobku. Zhotovení jediného výrobku trvá obvykle 7-14 dní podle velikosti.